Dotační program pro sportovní zařízení v Plzni

Rada města Plzně schválila nový dotační program pro rekonstrukci, výstavbu a rozvoj sportovních zařízení a infrastruktury. Program je zaměřen na podporu neziskových subjektů a město na něj vyčlenilo minimálně 10 milionů korun pro rok 2024.

Rada města Plzně schválila nový dotační program s názvem Rekonstrukce, výstavba a rozvoj sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně. Na tyto projekty vyčlenil Odbor sportu Magistrátu města Plzně pro rok 2024 minimálně 10 milionů korun. Tomáš Morávek, radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy, popsal, že cílem programu je podpořit neziskové subjekty, které mají omezené možnosti získat finanční prostředky a zajišťují aktivní využití volného času mládeže a dětí. Finance budou směřovat na rekonstrukce, výstavby, rozvoj sportovních zařízení a související infrastruktury, stejně jako na snížení energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie. Pro rok 2024 je dotační titul vyhlášený bez finanční spoluúčasti městských obvodů a město Plzeň jej financuje z vlastních zdrojů. Maximální výše dotace pro jednoho subjektu je 1 milion korun a žadatel musí zajistit finanční spoluúčast ve výši minimálně 20 procent. Žádosti lze podat od 10. do 29. dubna 2024 prostřednictvím aplikace dotace.plzen.eu.
Sdílet: