Neuralink implantoval první mozkový čip člověku

Společnost Neuralink Elona Muska oznámila, že první člověk byl úspěšně implantován mozkovým čipem. Tato událost následovala po získání souhlasu od FDA k první klinické studii na lidech.

Společnost Neuralink Elona Muska oznámila, že první člověk byl úspěšně implantován mozkovým čipem. Tato událost následovala po získání souhlasu od FDA k první klinické studii na lidech. Předchozí zpoždění ve lhůtách, které si stanovil, bylo překonáno. Musk uvedl, že cílem je dosáhnout schválení od regulačních orgánů do konce roku 2020, ale oficiální žádost byla podána až loni. Důvodem bylo zamítnutí žádosti o svolení ke klinickým testům FDA, která vyžadovala vyřešení některých otázek týkajících se bezpečnosti a funkčnosti zařízení. Čipy mají umožnit postiženým pacientům znovu se pohybovat a komunikovat. Neuralink hodlá vyvinout čip, který by umožnil mozku ovládat složitá elektronická zařízení, obnovit motorické funkce ochrnutým lidem a léčit mozkové choroby. Počáteční výsledky jsou slibné. Studie posoudí funkčnost aparátu, který byl navržen tak, aby lidem s kvadruplegií umožnil ovládat zařízení myšlenkami. Neuralink není jedinou firmou, která se snaží vyvinout mozkové implantáty s čipem. Nejvíc se hovoří o společnostech Synchron a Precision Neuroscience. Synchron zaujal i Elona Muska, který mu nabídl investici.
Sdílet: