Souhlas s cookies na idnes.cz

Webové stránky idnes.cz používají soubory cookies a další síťové identifikátory k získání informací o uživatelích a personalizaci obsahu a reklamy. Uživatelé mohou udělit nebo odvolat souhlas s tímto zpracováním dat.

Na stránkách idnes.cz se využívají soubory cookies a další síťové identifikátory k získání informací o uživatelích a jejich chování na stránkách. Tyto informace slouží k personalizaci obsahu a zobrazování relevantní reklamy. Uživatelé mají možnost udělit nebo odvolat souhlas s tímto zpracováním dat prostřednictvím okna s nastavením preferencí. Bez udělení souhlasu může být uživatelům zobrazen méně relevantní obsah a reklama. Některé údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu, ale uživatelé mají možnost provést další nastavení soukromí v sekci 'Podrobné nastavení'. Toto nastavení se aplikuje na webové stránky provozovatele idnes.cz a dalších vydavatelů sdružení CPEx, což uživatelům ulehčuje volbu pro každého provozovatele zvlášť.
Sdílet: