Vysvědčení JINAK – nový způsob hodnocení dětí

Ministerstvo školství plánuje zavést nový typ vysvědčení na prvním stupni základních škol, který bude obsahovat slovní hodnocení a škálu ohodnocení. Tento nový typ vysvědčení není povinný, ale je jednou z možností, kterou mohou školy využít.

Ministerstvo školství plánuje zavést nový typ vysvědčení na prvním stupni základních škol, který bude obsahovat slovní hodnocení a škálu ohodnocení. Tento nový typ vysvědčení není povinný, ale je jednou z možností, kterou mohou školy využít. Nové vysvědčení obsahuje oslovení žáka, stupnici místo známek, pár vět ke každému předmětu, a také hodnocení chování. Žáci se také budou muset sami zhodnotit na poslední stránce vysvědčení. Projekt Vysvědčení JINAK je již zaváděn na desítkách základních škol v Česku a každým dnem se k němu hlásí další zájemci.
Sdílet: